Home » Posts tagged "jQuery"

Tag Archives: jQuery


Cheat Sheet Series: PHP & jQuery

Kumpulan cheat sheet series dari VirtueMagz.Com yang ke-tiga akan menyajikan cheat sheet dari bahasa pemrograman yang dipakai untuk pemrograman web, PHP dan jQuery. Ada empat cheat sheet untuk PHP dan lima untuk jQuery. PHP PHP Cheat Sheet – V2 (PDF)...
Read More »
Scroll To Top